İstanbul Merkez
0212 635 56 12
Merkez Ofis

Adres: Kıztaşı cd. Açıklar sk. No: 27 /2 Fatih / İSTANBUL

Tel  : 0212 635 56 12
Fax : 0212 631 54 49

Email: iklimtur@iklimtur.com

 
Kocaeli Şube

Ömerağa Mh. Ankara Cd. No:37
K:2/4 İzmit / KOCAELİ

Tel  : 0262 331 60 46
Fax : 0262 331 60 56
Email: kocaeli@iklimtur.com
Bilecik Şube

İstiklal Mh. Tevfik Bey Cd. No: 93/1
Merkez/ BİLECİK

Tel  : 0228 212 99 92
Fax : 0228 212 99 92
Email: bilecik@iklimtur.com
Karabük Şube

Hürriyet Cd. Yıldırım İş Hanı (Evkur Karşısı)
No: 163  Ka: 3 Merkez/ KARABÜK

Tel  : 0370 412 61 32
Fax : 0370 412 61 32
Email: ahmetyapan@iklimtur.com

Umrenin Yapılışı

İHRAMA GİRMEDEN ÖNCE :

* Gerekli vücut temizliğini yapınız.

* Mümkünse güzel koku sürününüz. Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin haricinde başkaları tarafından hissedilecek kokular sürmelerinde mahzur vardır.

* Sıhhi tedbirlerinizi alınız.

* İhram yasağına uygun elbiselerinizi giyiniz. Erkekler giymekte oldukları bütün elbiselerini soyunur, sadece “izar” ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler

İZAR: Bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya,

RİDA: Omuza alınan ve üstü örten parçaya denir.

* Bu iki örtünün beyaz, yeni ve temiz olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalınca olmalıdır.

* Ayaklarına terlik giyerler. Terlik bulamamışlarsa, ayakkabılarını topuklarını örtmeyecek hale getirirler.

* KADINLAR; elbiselerini çıkartmazlar. Onlar için daima tesettüre en uygun olan, daha münasip  olandır. Ancak, hanımlar yüzlerini, arada boşluk kalmayacak şekilde, yüzlerine değen bir şeyle örtmezler. Ayakkabı, çorap giyerler, eldiven giyebilirler.


İHRAMA GİRERKEN:

Bu hazırlıklardan sonra, mikat sınırında veya daha önce, İhramın sünneti olarak –kerahet vakti değil ise – iki rekât namaz kılınız.

Namaza başlarken: Niyet ettim Allah’ım senin rızan için ihram namazının sünnetini kılmaya diye niyet edilir ve namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekatında Fatiha’dan sonra İhlas suresi okunur.

Namazdan sonra umre için niyet ediniz. Bu niyet şöyle yapılır :
“ Allah’ım senin rızan için umre eda etmek istiyorum. Onun edasını bana kolay kıl ve benden umremi kabul buyur. Allah rızası için umreye niyet ettim ve ihrama girdim.” 

Namaz kıldığınız yerden kalkıp sefere yönelince “Telbiye” getiriniz. Her mekan değişiminde, Kabeyi görene kadar Telbiye, Tekbir ve Tehlillerle yolculuğunuzu geçiriniz.

Telbiye : “ Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şeriyke leke lebbeyk. İnnel hamde ven niğmete leke velmülk la şeriyke lek.”

“ Allah’ım! Senin emr-i celiline her an koşmaya, her an itaate hazırım. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine, gönülden ve sadakatle icabet ederim. Şüphesiz ki; hamd de, nimet de sana mahsustur. Mülk senindir. Senin şerikin yoktur.”


MESCİD-HAREMDE:

İhrama giren kişiler, içtenlikle dua ederek ve Yüce Allah’ı anarak Harem-i Şerif’e yönelirler. Dışarıdan gelenler, Mekke’ye vardıklarında kutsal iklime ulaştıklarından dolayı Yüce Allah’a şükrederler. Mekke’de yine telbiye, dua ve diğer zikir cümlelerini söy¬leyerek Harem-i Şerif’e giderler. Bunlar söylenmese de olur. Ancak bilenlerin söylemesi güzel olur. Harem-i Şerif, Kâbe’yi çevreleyen mescittir. Tavafa başlamadan evvel Telbiyeyi ke¬serler. Daha sonra “Umre Tavafı”nı yaparlar.


TAVAF:

Tavaf, Hacer-i Esved köşesi hizasından başlayarak usulüne göre Kâbe’nin etrafında ibadet amacıyla yapılan yedi dönüş¬ten (şavt) oluşur.
Tavafa başlamadan önce erkekler, vücudun üst kısmına ör¬tülen peştamalın bir ucunu sağ koltuk altından geçirerek sol omuza atıp sağ kolu omuzla birlikte açıkta bırakırlar (Iztıba). Tavaf bitince omuz kapatılır.

Umre tavafı için Hacer-i Esved hizasına gelmeden;
“Allahım! Senin rızan için umre tavafı yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edilir.
Kâbe, kişinin sol tarafında kalacak şekilde Hacer-i Esved’in hizasına doğru gidilir, bu esnada dua edilir. Bilenler tekbir, tehlil, salâvat-ı şerife okurlar. Bunlar okunmasa da tavaf ge¬çerlidir. Önemli olan içtenlikle Yüce Allah’a yöneliştir. Hacer-i Esved’in hizasına varılınca eller, içleri Kâbe’ye doğru olacak şekilde namaza durur gibi omuz veya kulak hi¬zasına kadar kaldırılıp “Bismillahi Allahu Ekber” denildikten sonra Hacer-i Esved selamlanır (istilam).

Tavafa başlarken, her şavtın başında ve tavaf sırasında sünnet olan tavaf duaları okunur. Ancak tavafın Kur’an tilaveti, dua ve zikirle yapılması güzel olur. Tavafın, Hatim (Kâbe’nin kuzey tarafındaki yarım dai¬re şeklindeki duvar)ın dışından yapılması gerekir.

Tavafın ilk üç şavtında erkekler kısa adımlarla koşar gibi çalımlı yürür (Remel). Bu yapılmasa da bir eksiklik olmaz. Remel, sadece arkasından sa’y yapılacak tavaflarda yapılır.
Tavaf esnasında bağırarak dua etmek uygun değildir. Bu durum, orada huşû içinde tavaf yapan bazı insanları rahatsız edebilir.

Tavafı bitirince iki rekât tavaf namazı kılınız. Kerahet vaktinde iseniz sonraya bırakarak kâmil bir vakitte eda ediniz. ( Namazın ilk rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun Suresi, ikinci rekâtında Fatiha’dan sonra İhlâs Suresi okumak efdaldir. Ve namaz yer müsait ise Makam-ı İbrahim’in arkasına denk gelecek yerde kılınsa iyi olur. Aksi halde kimseye eziyet etmeden müsait bir yerde eda edilir.)

Sonra bol bol zemzem içiniz ve bedeninize dökünüz.


SA’Y:

Safa’ya yönelirken Hacer-ül Esved’e geliniz ve istilam ederek ayrılınız. Sünnettendir. Tekbir, tehlil getiriniz hamd ediniz, salâvat getiriniz.

* Safa’ya varınız.
* Yapacağınız say umre sayıdır. Bu niyetle sayınızı yapınız.
* İki yeşil direk arasında “hervele” yapınız.

HERVELE: Süratlice  koşunun adıdır. Remelden farklıdır, ondan daha hızlıdır. Ancak müslümanın vakarını zedeleyecek şekilde var güçle koşmamalıdır. Hervele sayın her şavtının sünnetidir. Hanımlar hervele yapmazlar.

* Say  7 şavttır. Safa’dan başlayıp, Merve’de biten yürüyüş bir şavttır. Merve’den Safa’ya  dönüş ikinci şavttır. Böylece devam eden say, Safa’dan başlamış, Merve’de bitmiş olur. Başka bir deyişle say, Safa’dan  Merve’ye  4 gidiş, Merve’den Safa’ya 3 dönüş olmak üzere 7 şavttır.

* Saydan sonra, Merve tepesinde Kabe-i Muazzamaya yönelerek dua ediniz ve saçınızı traş edip ihramdan çıkınız.


SAÇ TIRAŞI:

HALK: Saçın tamamını dipten tıraş etmektir. Bu daha efdaldir.

TAKSİR: Başın üçte biri veya dörtte birinden “ünmüle miktarı” ( parmağın üç boğumundan  en uçtakinin uzunluğunda ) kesmektir.

* Başın bir tarafını usturaya vurup öbür yanlarını bırakmak, sadece kâkül bırakmak gibi müslümanın vakarını zedeleyici tarzdaki traşlar mekruhtur.

* Saçlarının uzunluğu  “ünmüle”  miktarından  küçük olanlar  “Taksir”  yapamaz, “Halk” yapmak  zorundadırlar.

* Hanımlar  sadece “Taksir” yaparlar. “Halk”  yapmaları  “tahrimen mekruh” görülmüştür.

* Traş  olduğunuz andan itibaren, bütün ihram yasakları kalkmıştır.

* Umreniz tamamlanmıştır.

* Mekke-i Mükerreme’de durduğunuz sürece, hükmen bir Mekkeli gibi davranır, nafile tavaf yapar, ibadet ve dua edersiniz.

* Mekkelilerin umre için mikatı olan, Mekke haremi hudutları haricine çıkarak ihrama girip nafile umre yapabilirsiniz.

* Umre için Tenim’in veya Cirane’nin mikat yeri olarak seçilmesi daha efdaldir. Bunlardan birincisinde Allah Rasulü’nün emriyle Ayşe validemiz, ikincisinde ise Rasulullah ( s.a.v ) kendisi ihrama girmiştir.
* Bunlardan Tenim, Rasulullah’ın ( s.a.v ) kavli sünneti varid olduğu için Hanefilerce, Cirane de Şafiilerce, fiili sünnet varid olduğu için daha efdaldir. Her iki nokta da sünneti seniyye tahakkuk ettiği için diğer yerlerden – ittifakla – daha efdaldir.

* Efdaliyet olmamakla beraber başka “Hıll = Mekke Harem sınırı dışındaki bölgeler” den de ihrama girilebilir. Arafat, Cidde, Hudeybiye gibi.

Bizi yaratan, bizi en iyi bilendir ve sonsuz merhamet sahibidir
Umre Programları
Hac Programları
Otel Rezervasyonları
Uçak Bilet
Turlar
Başa Dön
İklim Turizm Kıztaşı cd. Açıklar sk. No: 27 /2 Fatih / İSTANBUL Tel: 0212 635 56 12 Fax: 0 212 631 54 49 iklimtur@iklimtur.com
Yurtiçi Oteller | Yurtdışı Turları | Kültür Turları  | Kurumsal | Müşteri Hizmetleri
İklim Turizm
 
ÇAĞRI MERKEZİ212 635 56 12 İklim Turizm İklim Turizm İklim Turizm
Sosyal Medya Takip et
facebookfacebookfacebookfacebook